งานบัญชี

การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

– รายงงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563
– รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
– รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
– รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
– รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
– รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
– รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
– รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
– รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564
– รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
– รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
– รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

– รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564
– รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
– รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564
– รายวานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565
– รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
– รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565
– รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565
– รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565
– รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565
– รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565
– รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565
– รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

– รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565
– รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
– รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565
– รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566
– รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566