พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *