ข่าวสารจากงานทวิภาคี

ข่าวสาร…จากงานทวิภาคี….แจ้งการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 💥ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
#ทางวิทยาลัยฯจัดกลุ่มในการปฐมนิเทศโดยแบ่งตามรูปด้านล่าง
1นักเรียนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ฯสัปดาห์ที่1ถึง9ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง28สิงหาคม2563
2นักเรียนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ฯสัปดาห์ที่10ถึง18ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง30ตุลาคม2563
ตารางการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Related Post

Untitled

Untitled

แจ้งคุณครูที่ปร…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *