แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน

แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน

ข่าวสารจาก…..งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา….แจ้งให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง ทุกคน(ปวช.1,ปวช.2,ปวช.3,ปวส.1,ปวส.2,ป.ตรี1 และ ป.ตรี2)
ตอบแบบประเมินฯ ภายในวันที่ 15 มิ.ย 63
ผ่านทางเว็บไซต์⬇️
ติดต่อสอบถาม 075501070 ต่อ 1231

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *