เลื่อนกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เลื่อนกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
รายละเอียด คลิก 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *