ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการเข้าร่วมชั้นเรียน Google Classroom

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการเข้าร่วมชั้นเรียน Google Classroom

Image (23)

คู่มือการเข้าใช้งาน Google Classroom

ตรวจสอบรายชื่อและ Email นักเรียนระดับชั้น ปวช.2

ตรวจสอบรายชื่อและ Email นักเรียนระดับชั้น ปวช.3

ตรวจสอบรายชื่อและ Email นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *