ยกเลิกการรับใบ รบ. ปวช.3 และ ปวส.2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังไม่คลี่คลาย

ยกเลิกการรับใบ รบ. ปวช.3 และ ปวส.2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังไม่คลี่คลาย

รับใบ รบ22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *