วันที่ 27 มีนาคม 2563 ให้นักเรียน นักศึกษามารับ ใบ รบ. ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ณ ลานอเนกประสงค์

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ให้นักเรียน นักศึกษามารับ ใบ รบ. ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ณ ลานอเนกประสงค์

รับใบ รบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *