ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

30-10-2562-1Capture

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง