กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 และ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศ_ฝึกงาน

About งานสื่อการเรียนการสอน