การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

รายละเอียด กด http://rms.technictrang.ac.th/files/47372_20052614143558.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *