โครงการประชุมครูเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการ การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูสานงานการสอน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561

_MG_0099
โครงการประชุมครูเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการ การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูสานงานการสอน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ไปยังคลังภาพ

About งานสื่อการเรียนการสอน