การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2560

IMG_0069
การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เขตระดับความความรับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค10 ประจำปีการศึกษา2560 วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน