ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยเทคนิคตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยเทคนิคตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา <–Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *