ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง การรายงานตัวนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปวช.1 ด้วยวิธีพิเศษโควต้า ปีการศึกษา 2566(เพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง การรายงานตัวนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปวช.1 ด้วยวิธีพิเศษโควต้า ปีการศึกษา 2566(เพิ่มเติม)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *