ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ(โควตา)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ(โควตา)

วิทยาลัยเทคนิคตรัง ประกาศวันรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566 ระดับ ปวส. วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ติดต่อสอบถาม งานทะเบียน 075-501 070 ต่อ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์ ระดับ ปวช.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ระดับ ปวส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *