ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 5,000cc จำนวน 1 คัน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 5,000cc จำนวน 1 คัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *