คำสั่งเวรกลางวัน (ศ. 3 มิ.ย.65 – อา 25 ก.ย.65)และกลางคืน  1 มิ.ย.65 ถึง 30 ก.ย.65

คำสั่งเวรกลางวัน (ศ. 3 มิ.ย.65 – อา 25 ก.ย.65)และกลางคืน 1 มิ.ย.65 ถึง 30 ก.ย.65

งานอาคารสถานที่ …ขออนุญาตจัดส่งคำสั่งเวรกลางวัน ของบุคลากรผู้หญิง และเวรยามกลางคืนของบุคลากรผู้ชาย ผ่านทางไลน์กลุ่ม และงานอาคารฯ ได้ขึ้นหน้าเว็บไซต์ของ วิทยาลัย ฯ ให้ทราบด้วยแล้ว

คำสั่งเวรกลางวัน (ศ. 3 มิ.ย.65 – อา 25 ก.ย.65) คำสั่งเวรยามกลางคืน 1 มิ.ย.65 ถึง 30 ก.ย.65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *