ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ขอยกเลิกการสอบคัดเลือเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ขอยกเลิกการสอบคัดเลือเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *