ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *