ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์) เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์) เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *