เกณฑ์การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานจักรยานยนต์

เกณฑ์การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานจักรยานยนต์

****ตารางการแข่งทักษะ ตรัง 65 แก้ไข***

****กำหนดการประชุม-แนะแนว ตรัง 64 แก้ไข****

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *