เสื้อที่ระลึกสำหรับผู้สนใจ (วันนี้ถึง 13 ธันวาคม 2564) งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2564

เสื้อที่ระลึกสำหรับผู้สนใจ (วันนี้ถึง 13 ธันวาคม 2564) งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2565 ณ จังหวัดตรัง

คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *