ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม –> Click

เอกสารประกวดราคาเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *