ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *