ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *