(อัพเดท)แบบฟอร์มแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน

(อัพเดท)แบบฟอร์มแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน

การกำหนดชั่วโมงภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และครูพิเศษสอน

1. แบบฟอร์ม PA ไม่มีวิทยฐานะ.Docx

2. แบบฟอร์ม PA วิทยฐานะชำนาญการ.Docx

3. แบบฟอร์ม PA วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ.Docx

4. แบบฟอร์ม PA วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ.Docx

บันทึกข้อความเสนอบันทึกข้อตกลงพนักงานรา

บันทึกข้อความ เสนอข้อตกลงผู้บริหารและข้า

ตัวอย่าง.ไม่มีวิทยฐานะ

ตัวอย่าง ชำนาญการพิเศษ

ตัวอย่างครูเชี่ยวชาญ

ตัวอย่าง.ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *