รายชื่อลงทะเบียนโครงการอบรม Digital Marketing 11-09-2564 วท.ตรัง

รายชื่อลงทะเบียนโครงการอบรม Digital Marketing 11-09-2564 วท.ตรัง

รายชื่อลงทะเบียนโครงการอบรม Digital Marketing 11-09-2564 วท.ตรัง

📣ขอแจ้งประชาสัมพันธ์📣

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตร Digital Marketing โดยศูนย์ CEC ประจำจังหวัดตรัง

วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564
ผ่านระบบ Microsoft Teams

✅ตรวจสอบรายชื่อ และเข้ากลุ่มไลน์ ตามกำหนดเพื่อรับทราบ ข่าวสาร ขั้นตอนการเข้าร่วมอบรมครับ ✅

รายชื่อลงทะเบียนโครงการอบรม Digital Marketing 11-09-2564 วท.ตรัง

เอกสารประกอบการบรรยาย

คลิกเพื่อเข้ากลุ่มไลน์

microsoft-teams  โปรแกรมใช้ในการอบรม 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *