ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *