ประกาศ ขอเลื่อนการรับอุปกรณ์เครื่องแต่งกายชุดพละของนักเรียนนักศึกษาใหม่รอบโควต้าแบบไม่มีกำหนด

ประกาศ ขอเลื่อนการรับอุปกรณ์เครื่องแต่งกายชุดพละของนักเรียนนักศึกษาใหม่รอบโควต้าแบบไม่มีกำหนด

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคโควิด-1 ขอเลื่อนการรับอุปกรณ์เครื่องแต่งกายชุดพละของนักเรียนนักศึกษาใหม่รอบโควต้าแบบไม่มีกำหนดรอประกาศจากหน้าเพจวิทยาลัยอีกครั้งค่ะ จากงาน ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคตรัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *