ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2

อ่านรายละเอียดเพิ่ม –>Click

ร่างประกวดราคา

สเปค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *