ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ ด้วยระบบสื่อสารไร้สาย 4 ชนิดกับเซนเซอร์แบบโมดูลไม่น้อยกว่า 17 ฯ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ ด้วยระบบสื่อสารไร้สาย 4 ชนิดกับเซนเซอร์แบบโมดูลไม่น้อยกว่า 17 ฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<–Click

เอกสารประกวดราคา

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *