ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศ E-bidding <–อ่านรายละเอียด Click

เอกสารประกวดราคา <–อ่านรายละเอียด Click

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *