พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร ประจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร ประจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *