ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2

อ่านรายละเอียดเ…
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ไฟฟ้าฯ

อ่านรายละเอียดเ…
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ ด้วยระบบสื่อสารไร้สาย 4 ชนิดกับเซนเซอร์แบบโมดูลไม่น้อยกว่า 17 ฯ

อ่านรายละเอียดเ…