ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนเทคโนโลยีประสาน MMA ขั้นพื้นฐาน

อ่านรายละเอียดเ…
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธี E-bidding

อ่านรายละเอียดเ…
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนเทคโนโลยีการประสาน MMA ขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการประกวดราคา e-bidding

อ่านประกาศเพิ่ม…
เสื้อที่ระลึกสำหรับผู้สนใจ (วันนี้ถึง 13 ธันวาคม 2564) งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2564

เสื้อที่ระลึกสำ…
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2

รายละเอียดเพิ่ม…