ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ ด้วยระบบสื่อสารไร้สาย 4 ชนิดกับเซนเซอร์แบบโมดูลไม่น้อยกว่า 17 ด้วยวิธี e-bidding

อ่านรายละเอียดเ…
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านรายละเอียดเ…
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

อ่านรายละเอียดเ…