ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยเทคนิคตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์

เอกสารประกาศผู้…
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ด้วยวิธีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2566

อ่านรายละเอียดเ…
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง การรายงานตัวนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปวช.1 ด้วยวิธีพิเศษโควต้า ปีการศึกษา 2566(เพิ่มเติม)

อ่านรายละเอียดเ…