ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

อ่านรายละเอียดเ…

รายชื่อนักเรียน…